Audyty i kontrola jakości

Wczesne zlokalizowanie problemu stwarza możliwość poprawy. Stała kontrola i monitorowanie jakości gwarantuje utrzymanie jej na stałym, wysokim poziomie.

Program jakościowy

Aby zapewnić najwyższą jakość espresso i innych drinków na jego bazie konieczne jest stałe monitorowanie ustawień młynka, ekspresu ciśnieniowego, jak również pracy Baristas.

W ramach programu jakościowego proponujemy Państwu opiekę nad lokalami mającą na celu zapewnienie możliwie najwyższej jakości i powtarzalności serwowanych kaw.

Elementy poddawane kontroli w ramach programu

1. Praca urządzeń

Ekspres ciśnieniowy

 • Pomiar temperatury wody podczas parzenia
 • Pomiar ciśnienia wody podczas parzenia
 • Pomiar twardości wody
 • Konserwacja ekspresu przy użyciu specjalistycznych środków

Młynek

 • Ocena stanu zużycia żaren w młynku
 • Ocena dokładności dozowania (w przypadku ustawienia na porcje)
 • Pomiar temperatury kawy zmielonej
 • Kontrola stopnia zmielenia kawy
 • Konserwacja młynka do kawy
2. Techniki Barista

Espresso

 • Ocena techniczna oraz sensoryczna

Cappuccino

 • Ocena techniczna oraz sensoryczna
3. Inne

Np.: Czynniki zewnętrzne, świeżość mieszanki itp.

 

Audyty "Tajemniczy Klient"

Audyty "Tajemniczy Klient" to doskonałe "anonimowe" narzędzie oceny jakości, które w sposób efektywny sprawdzi i oceni funkcjonowanie Państwa lokalu.

Przebieg audytu

Audytor zachowuje się jak typowy klient, składa zamówienie obejmujące wybrany produkt lub grupę produktów. Zbliżone zachowania, umożliwiają zbadanie jakości obsługi w każdym z lokali, a następnie zestawienia otrzymanych wyników w formie analizy porównawczej.

Audytorzy

Audytorzy są szkoleni z zakresu przeprowadzania badań rynkowych oraz etyki badawczej. Do pracy audytorskiej przystępują tylko te osoby, które otrzymają pozytywną ocenę z wewnętrznego egzaminu sprawdzającego wiedzę audytora.

Analizy / raporty

Po opuszczeniu lokalu audytorzy wypełnią przygotowany wcześniej formularz, rozszerzony o własne spostrzeżenia i ewentualne uwagi. Każdemu pytaniu z formularza przypisane są punkty, tak aby wynik końcowy tworzył wymierną ocenę lokalu.

Szczegółowe wyniki audytów, analizy, opisy zostaną przekazane w formie raportu z badania po zakończeniu każdego z cykli badawczych. Raport końcowy z rocznego projektu zostanie przedstawiony jako zbiorczy raport tekstowy lub jako prezentacja multimedialna.