Revizija i kontrola kvaliteta

Otkrivanje problema u ranoj fazi pruža mogućmnost brzog rješavanja istog. Stalna kontrola i praćenje garantuje stalan i visok nivo kvaliteta.

Program provjere kvaliteta

Da bi se postigao najbolji kvalitet espresso i napitaka na toj bazi, treba stalno kotrolisati podešavanje mlina za kafu i espresso-mašine, kao i rad Barista.

U okviru programa provjere kvaliteta, predlažemo Vam da pošaljete inspekciju u Vaše restorane i kafiće, zahvaljujući kojoj će Klijenti moći da dobiju kafu najboljeg, nepromijenjenog kvaliteta.

U okviru programa mi kontrolišemo

1. Rad opreme

Espresso-mašina

 • Mjerenje temperature vode za vrijeme pripremanja
 • Mjerenje pritiska vode za vrijeme pripremanja
 • Mjerenje tvrdoće vode
 • Konzervacija espresso-mašine pomoću specijalnih sredstava

Mlinove za kafu

 • Procjena istrošenosti noževa u mlinu za kafu
 • Procjena pravilnosti doziranja (u slučaju doziranja po porcijama)
 • Promjena temperature samljevene kafe
 • Kontrola nivoa samljevenosti kafe
 • Konzervacija mlina za kafu
2. Rad barista

Espresso

 • Procjena tehnike pripremanja kafe i dobijenog ukusa

Cappuccino

 • Procjena tehnike pripremanja kafe i dobijenog ukusa
3. Drugi elementi

Na primjer: spoljašnji faktori, svježina mješavine kafe itd.

 

 

Kontrola „Таjanstveni klijent"

Kontrola "Таjanstveni klijent" je odličan anonimni instrument za procjenu kvaliteta, kojim se efikasno provjerava i procjenjuje kako radi personal u Vašem restoranu ili kafiću.

Kako se vrši kontrola?

Kontrolor se ponaša kao običan klijent, koji naručuje jedan ili nekoliko izabranih proizvoda. Direktan kontakt kontrolora sa zaposlenima omogućuje mu da provjeri kvalitet usluge u svakom objektu, а zatim da prikaže dobijene rezultate u formi analize.

Kontrolori

Kontrolori imaju obuku iz oblasti istraživanja tržišta i etike. Funkciju kontrolora može da vrši samo onaj ko položi unutrašnji ispit.

Аnalize / izvještaji

Nakon obavljanja kontrole, kontrolori popunjavaju ranije pripremljeni formular, u kojem oni iskazuju i svoja lična zapažanja i primjedbe. Za svako pitanje je navedena skala tačaka za dobijanje tačnog konačnog rezultata.

Detaljni rezultati kontrola, analiza i opisa ispostavljaju se u obliku izvještaja nakon završetka svakog ciklusa provjere. Коnačni izvještaj o godišnjem projektu se predstavlja u tekstualnoj formi ili u multimedijalnoj prezentaciji.