Zelena kafa

Zahvaljujući dugogodišnjim, dobrim odnosima sa uzgajivačima na plantažama kafe, proizvođačima i izvoznicima kafe u cijelom svijetu, dostupna nam je svježa zelena kafa sa plantaža iz cijelog svijeta. Većina kafe se kupuje po principu Direct Trade.

Мi pažljivo pratimo put, kojim prolazi svako zrno kafe, od plantaže do šoljice skuvane kafe. Kvalitet kafe, transparentnost i humani pristup kupovini zrna – to su za nas najvažniji principi, po kojima radimo.

Iz ponude izdvajamo:

  • Speciality Coffee & Fine Coffee.
  • Kafa sa sertifikatom: Rainforest Alliance, Fair Trade, Organic, Direct Trade, UTZ.
  • Kafa iz ograničenih serija: Cup Of Excellence, Limited Edition.