Magacin zelene kafe

U magacinu se može čuvati 100 tona zelene kafe, sa stalno kontrolisanim nivoom vlažnosti i stabilnom temperaturom, garantuje neponovljiv i najviši kvalitet proizvoda, koji pržimo.