Prženje kafe po ugovoru

Paralelno sa našim aktivnostima u oblasti КаBаRе i trgovinom na malo, mi vršimo usluge prženja kafe po ugovoru. Firme koje su ranije uvozile kafu ili firme sa manjim prometom, koje samostalno prže kafu, sve češće odlučuju da kupe već prženu kafu, koja se za njih prži «na licu mjesta». Мi omogućujemo našim Klijentima dostup provjerenim izvorima zelene kafe, savremenim tehnologijama prženja, kao i visok nivo kompetentnosti u stvaranju mješavina kafe.

Мi smo stabilan i lojalan partner, koji cijeni biznis naših Klijenata.