UTZ

Tam gdzie to tylko możliwe, zmieniamy nasze receptury, aby stosować surowce z certyfikatem UTZ.

Certyfikat UTZ oznacza zrównoważone rolnictwo i wszelkie płynące z tego korzyści dla farmerów, ich rodzin i naszej planety. Program UTZ pozwala farmerom poznać lepsze metody uprawy, umożliwia poprawę warunków pracy, zwiększa opiekę nad dziećmi z rodzin rolniczych i troszczy się o środowisko.

Dzięki założeniom programu rolnicy otrzymują lepsze plony, generują większe przychody i dostają większe szanse, chroniąc jednocześnie środowisko i naturalne zasoby ziemskie. Teraz i na przyszłość. Odwiedź stronę www.utzcertified.org, aby dowiedzieć się więcej.

Menu