HACCP

W roku 2013 nasza organizacja wdrożyła system HACCP zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius oraz w oparciu o międzynarodowe wymagania higieny i bezpieczeństwa żywności.

Deklarujemy, iż zgodnie z w/w zasadami organizacja nasza wdrożyła i efektywnie doskonali środki kontroli i zasady dobrych praktyk produkcyjnych wspomagających eliminację zagrożeń bezpieczeństwa wyrobu. HACCP stanowi podstawę w budowaniu standardów międzynarodowych i jest integralną częścią w zarządzaniu bezpieczeństwem wyrobu w naszej organizacji.

Menu