Fairtrade

Fairtrade jest systemem certyfikacji, który monitoruje produkty na każdym etapie łańcucha produkcji: od producenta poprzez eksporterów, importerów, przetwórców aż do końcowego produktu.

Oznaczenie Fairtrade zapewnia konsumentom, że produkt, który kupują spełnia standardy społeczne, gospodarcze i środowiskowe ustalane przez organizację Fairtrade.

Drobnym rolnikom i pracownikom plantacji Fairtrade daje trzy główne korzyści:

  • Stabilne ceny, które zawsze pokrywają koszty zrównoważonej produkcji – nawet jeśli ceny rynkowe spadają.
  • Premię Fairtrade, która pomaga producentom poprawiać jakość ich życia. Premia jest wypłacana dodatkowo do ustalonej ceny, a organizacje producentów demokratycznie wybierają na co ją wydać.
  • Zazwyczaj inwestują w edukację, ochronę zdrowia, usprawnienie swoich gospodarstw albo urządzenia do przetwórstwa, aby zwiększyć zyski.
Menu