Produkcja EKO

Nasza firma oprócz aspektów jakości i bezpieczeństwa produktu dąży również do promowania zrównoważonego systemu produkcji pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, co zapewnia ochronę zdrowia oraz środowiska.

Myśląc o konsumentach propagujących naturalny sposób uprawy i produkcji żywności z zachowaniem równowagi w ekosystemie bez stosowania sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin wdrożyliśmy system kontroli procesu i kwalifikacji dostawców celem zapewnienia produkcji kawy ekologicznej.

Nasz produkt pochodzi od surowców ze starannie wyselekcjonowanych upraw ekologicznych, których stosowane są ściśle określone metody produkcji potwierdzonych certyfikatem zgodnym z wymaganiami prawa UE. Kawę ekologiczną produkujemy tylko surowców pochodzących z plantacji położonych na terenach, które cechuje czysta gleba, woda, powietrze, brak zanieczyszczenia przemysłem i infrastruktury komunalnej.

Podczas produkcji palonej kawy ekologicznej przestrzegamy zasad zachowania tożsamości wyrobu od przyjęcia surowca i jego kwalifikacji aż do sprzedaży wyrobu.

Nasza firma chcąc potwierdzić swoje zaangażowanie w promocję naturalnej żywności oraz w promowanie równowagi w ekosystemie poddała się niezależnej kontroli w Jednostce uprawnionej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zakończyła się wydaniem certyfikatu potwierdzającego zgodność naszego systemu.

 

 

Menu